Bibliografia

Aktywność ekonomiczna. Bezrobocie. Dobrobyt ekonomiczny. Doskonała konkurencja. Dyskryminacja. Efektywność – optymalna alokacja. Efektywność ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy jest zdeterminowana instytucjonalnie: system ochrony kobiet wkomponowany jest bowiem w politykę sp ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Większość instytucji mających istotne znaczenie dla ludzi, takich jak prawo, państwo, czy rynek, ukształtowana była z perspektywy mężczyzn, a nieo ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png