Bibliografia

Autorka określa dwie kwestie podstawowe dla jej rozważań. Po pierwsze: to, że feminizm od samego początku angażował się w odłamywanie i dekonstruk ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Myśl feministyczna w Polsce jest nadal niedoceniana, a znajomość teorii queer niewielka – taką tezę formułuje we wstępie autorka. Jej monogr ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png
Rodziny z wyboru w Polsce.
/static/img/bibliography-big-icons/publication.png

Wyniki badań poświęconych genderowemu aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej. Analiza, oparta na porównawczych, międzynarodowych badaniac ...

/static/img/bibliography-big-icons/publication.png