Publikacje prasowe (161)
Wyszukaj tutaj
Eska Rock i obrażanie Ukraińców. Słowa mogą ranić, Panie Profesorze!
Dr Michał Bilewicz polemizuje z prof. Janem Hartmanem."Słowa mogą ranić. I to całkiem dosłownie. Wystarczył rok nadawania przez rwandyjskie radio RTML humorystycznych audycji, w których nawoływano do „wytępienia karaluchów&rdq; ...
EKRANY AGRESJI
Romowie są najbardziej widoczną mniejszością w węgierskich mediach. Jednak tendencyjny sposób ich pokazywania wzmacnia jawne i podświadome antyromskie nastroje w węgierskim społeczeństwie. Artysta Csaba Nemes w swoich p ...
Afrykanin to nie Murzyn. Jak mówić, by nie obrażać
Rozmowa z Dominiką Cieslikowską   "- Prawie co piąty badany odpowiedział, że słowo "Murzyn" obraża. Wielu z nas, choć zdaje sobie z tego sprawę, nadal tego określenia używa - mówi Dominika Cieślikowska. Wojciech Tymowski: Jed ...
Wojna językiem, wojna o język
Nasza poznańska skrajna prawica wzbogaciła ostatnio ojczysty język o nowe wyrażenia, takie jak "gender-hołota", "dewastacja rodziny", "małpoludy" i "lewackie manipulacje". Jak widać, nie każdemu udaje się Norwidowskie "odpowiednie dać rzeczy słow ...
Czym jest edukacja antydyskryminacyjna?
Brak edukacji antydyskryminacyjnej sprzyja posługiwaniu się przez młodzież stereotypowymi przekonaniami oraz występowaniu uprzedzeń – zarówno w szkole, jak i poza nią Mimo że w podstawie programowej znajdziemy zapisy mówiące o ...
Co zrobić, aby szkoła skutecznie przeciwdziałała homofobii w swoim środowisku?
Nikt nie jest gorszy Nauczyciele często zdają sobie sprawę z istnienia problemu homofobii w szkole i widzą potrzebę przeciwdziałania mu. Jednocześnie wielu z nich uważa, że akurat ich szkoły to nie dotyczy Homofobia w polskiej szkole to problem ...
Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować
Rozmowa z prof. zw. dr hab. Elżbietą Tarkowską  "Czyli dziś bieda polega przede wszystkim na wykluczeniu z życia społecznego?- Tak, i to jest prawdziwe nieszczęście. Podobnie jak pozbawienie ludzi dostępu do edukacji, kultury, zamknięcie dr ...
Dlaczego Polacy okłamują prof. Czapińskiego?
"Dlaczego ludzie kłamią? Bo się wstydzą biedy. Wstydzą się, bo oficjalna propaganda neoliberalna, system edukacji i media kreują obraz osoby biednej jako jednostki patologicznej, którą lepiej wykluczyć ze „zdrowego” społeczeńst ...
"To, że wyznaję islam, nie zmieni tego, że jestem Polką"
"Pytam, z czego jej zdaniem wynika takie, a nie inne postrzeganie muzułmanów. Odpowiada bez namysłu: - Z niewiedzy. Kiedy zmieniłam adres zameldowania, poszłam do urzędu, żeby wyrobić sobie nowy dowód. Aby móc mieć zdjęcie w ...
"Nic nie czyta się tak dobrze jak antymuzułmańska sensacja"
Islamofobia jest tam, gdzie ludzie nie mają kontaktu z muzułmanami, a jedyne źródło wiedzy o islamie stanowi telewizja, która usiłuje zarobić na sensacji i kreowaniu sztucznego poczucia zagrożenia - rozmowa z dr. hab. Michałem Bilew ...
Tolerancja dla wybranych. Antyfeminizm w polskiej prasie w latach 1999 – 2002
Kobiety walczące o prawa kobiet nigdy nie miały lekko, zwalczała je konserwatywna część społeczeństwa, były celem ataków hierarchii kościelnej, a także mediów. Choć pierwsze postulaty (prawo wyborcze, możliwość studiowania) zostały ...
Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czyli historia związków międzyrasowych w Stanach Zjednoczonych
Artykuł próbą interpretacji filmu Stanleya Kramera pod tytułem Zgadnij, kto przyjdzie na obiad z 1967, w szerszym kontekście walki Afroamerykanów o prawa obywatelskie oraz kwestii małżeństw mieszanych w Stanach Zjednoczonych. Zastan ...
TYLKO IDIOTA NIE BRONI PATRIARCHATU
"Czy obrona patriarchatu jest w interesie mężczyzn? Trudno spierać się z twierdzeniem, że tradycyjny podział ról jest dla mężczyzn zwyczajnie korzystny. Skoro patriarchat daje mężczyźnie władzę nad światem, to obro ...
Kościół: pytania kobiet
Jeśli tak pojmujemy powiązanie pomiędzy teologią a kobietami, tym bardziej okaże się, że nie jest to zjawisko nowe w historii Kościoła. Zawsze bowiem współtworzony był on przez kobiety i mężczyzn, także refleksja nad wiarą była dziełem prz ...
Milcząca obecność. Elżbieta Adamiak zauważona
Adamiak zauważa w nim m.in., że choć papież Franciszek stoi na stanowisku, iż święcenia kapłańskie zarezerwowane są wyłącznie dla mężczyzn, wyraźnie zarazem podkreśla konieczność przemyślenia na nowo „udziału kobiet w procesach podejmowania ...
Projektowanie uniwersalne
Tereny zieleni miejskiej z założenia powinny być ogólnodostępne i służyć zacieśnianiu więzi społecznych wszystkich mieszkańców. Tymczasem często są miejscem segregacji ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Niepełnosprawny to ...
PREKARIAT – NIESTABILNA RZECZYWISTOŚĆ
Rozmowa z Jarosławem Urbańskim, socjologiem, działaczem OZZ Inicjatywa Pracownicza, autorem książki „Prekariat i nowa walka klas” rozmawia Piotr Nowak. "Prekariat, najprościej mówiąc, to coraz szersza grupa pracownik&oacu; ...
Ty prawisz komplementy, a to może być "dobrotliwy seksizm". Pułapka poprawności czy realny problem?
"Badania psychologów społecznych pokazują jednak, że umniejszanie drugiej osoby nie musi się wcale odbywać w niecywilizowany sposób. W 1996 roku dwoje psychologów Peter Glick oraz Susan Fiske opisali zjawisko tzw. seksiz ...
Rom wiecznie obcy
Wywiad z Mirandą Vuolasranta, romską działaczką w Finlandii. Miranda Vuolasranta, działaczka romska, była doradczyni Rady Europy ds. Romów, obecnie dyrektor Fintioko Romano Forum, stowarzyszenia fińskich organizacji romskich i wi ...
W kryzysie potrzeba kozła ofiarnego. Antropolożka o tym, dlaczego dyskryminujemy Romów
"W Polsce sytuacja jest inna niż we Francji. Romowie zostali zmuszeni do osiedlenia się w latach 50. I po 60 latach według badań CBOS-u sprzed pół roku są najbardziej nielubianą grupą etniczną. Nie lubi ich co drugi Polak, w tym mnó ...