Publikacje prasowe (154)
Wyszukaj tutaj
Dlaczego Polacy okłamują prof. Czapińskiego?
"Dlaczego ludzie kłamią? Bo się wstydzą biedy. Wstydzą się, bo oficjalna propaganda neoliberalna, system edukacji i media kreują obraz osoby biednej jako jednostki patologicznej, którą lepiej wykluczyć ze „zdrowego” społeczeńst ...
"To, że wyznaję islam, nie zmieni tego, że jestem Polką"
"Pytam, z czego jej zdaniem wynika takie, a nie inne postrzeganie muzułmanów. Odpowiada bez namysłu: - Z niewiedzy. Kiedy zmieniłam adres zameldowania, poszłam do urzędu, żeby wyrobić sobie nowy dowód. Aby móc mieć zdjęcie w ...
"Nic nie czyta się tak dobrze jak antymuzułmańska sensacja"
Islamofobia jest tam, gdzie ludzie nie mają kontaktu z muzułmanami, a jedyne źródło wiedzy o islamie stanowi telewizja, która usiłuje zarobić na sensacji i kreowaniu sztucznego poczucia zagrożenia - rozmowa z dr. hab. Michałem Bilew ...
Tolerancja dla wybranych. Antyfeminizm w polskiej prasie w latach 1999 – 2002
Kobiety walczące o prawa kobiet nigdy nie miały lekko, zwalczała je konserwatywna część społeczeństwa, były celem ataków hierarchii kościelnej, a także mediów. Choć pierwsze postulaty (prawo wyborcze, możliwość studiowania) zostały ...
Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czyli historia związków międzyrasowych w Stanach Zjednoczonych
Artykuł próbą interpretacji filmu Stanleya Kramera pod tytułem Zgadnij, kto przyjdzie na obiad z 1967, w szerszym kontekście walki Afroamerykanów o prawa obywatelskie oraz kwestii małżeństw mieszanych w Stanach Zjednoczonych. Zastan ...
TYLKO IDIOTA NIE BRONI PATRIARCHATU
"Czy obrona patriarchatu jest w interesie mężczyzn? Trudno spierać się z twierdzeniem, że tradycyjny podział ról jest dla mężczyzn zwyczajnie korzystny. Skoro patriarchat daje mężczyźnie władzę nad światem, to obro ...
Kościół: pytania kobiet
Jeśli tak pojmujemy powiązanie pomiędzy teologią a kobietami, tym bardziej okaże się, że nie jest to zjawisko nowe w historii Kościoła. Zawsze bowiem współtworzony był on przez kobiety i mężczyzn, także refleksja nad wiarą była dziełem prz ...
Milcząca obecność. Elżbieta Adamiak zauważona
Adamiak zauważa w nim m.in., że choć papież Franciszek stoi na stanowisku, iż święcenia kapłańskie zarezerwowane są wyłącznie dla mężczyzn, wyraźnie zarazem podkreśla konieczność przemyślenia na nowo „udziału kobiet w procesach podejmowania ...
Projektowanie uniwersalne
Tereny zieleni miejskiej z założenia powinny być ogólnodostępne i służyć zacieśnianiu więzi społecznych wszystkich mieszkańców. Tymczasem często są miejscem segregacji ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Niepełnosprawny to ...
PREKARIAT – NIESTABILNA RZECZYWISTOŚĆ
Rozmowa z Jarosławem Urbańskim, socjologiem, działaczem OZZ Inicjatywa Pracownicza, autorem książki „Prekariat i nowa walka klas” rozmawia Piotr Nowak. "Prekariat, najprościej mówiąc, to coraz szersza grupa pracownik&oacu; ...
Ty prawisz komplementy, a to może być "dobrotliwy seksizm". Pułapka poprawności czy realny problem?
"Badania psychologów społecznych pokazują jednak, że umniejszanie drugiej osoby nie musi się wcale odbywać w niecywilizowany sposób. W 1996 roku dwoje psychologów Peter Glick oraz Susan Fiske opisali zjawisko tzw. seksiz ...
Rom wiecznie obcy
Wywiad z Mirandą Vuolasranta, romską działaczką w Finlandii. Miranda Vuolasranta, działaczka romska, była doradczyni Rady Europy ds. Romów, obecnie dyrektor Fintioko Romano Forum, stowarzyszenia fińskich organizacji romskich i wi ...
W kryzysie potrzeba kozła ofiarnego. Antropolożka o tym, dlaczego dyskryminujemy Romów
"W Polsce sytuacja jest inna niż we Francji. Romowie zostali zmuszeni do osiedlenia się w latach 50. I po 60 latach według badań CBOS-u sprzed pół roku są najbardziej nielubianą grupą etniczną. Nie lubi ich co drugi Polak, w tym mnó ...
Obyś romskie dzieci uczył
Rozmowa z Barbarą Berezowską, nauczycielką wspomagającą romską edukację Romowie się uczą. Już 80 proc.W Polsce żyje ok. 20 tys. Romów. Ponad 80 proc. romskich dzieci chodzi do szkoły.Według urzędów wojewódzkich w roku s ...