Publikacje prasowe (154)
Wyszukaj tutaj
Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów
We współczesnej pedagogice pojawia się wiele nowych pojęć związanych z nowym ujęciem procesu edukacji dzieci i młodzieży. Wiąże się to między innymi z pytaniami o szkołę przyszłości. O to, czy szkoła ma dawać szansę wszystkim uczniom, wyr& ...
Dyskryminacja ze względu na wiek - regulacje prawne
Artykuł opracowany w ramach programu Zysk z dojrzałości Projekt oraz serwis www.zysk50plus.pl jest inicjatywą skierowaną do pracodawców, specjalistów HR oraz instytucji rynku pracy, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nasz ...
CIAŁO JAKO SYTUACJA. KULTURA I PŁEĆ W KONTEKŚCIE SOCJOLOGII PIERRE’A BOURDIEU
Ciało jako sytuacja. Kultura i płeć w kontekście socjologii Pierre’a Bourdieu przedstawia główne założenia francuskiego socjologia w myśli feministycznej i krytyce gen derowej. W artykule przedstawione są przykłady analizy zjawisk ku ...
Bieda? To nie u nas
Hanna Gill-Piątek pamięta jeszcze taką sytuację: dyrektorka szkoły przy całej klasie wyczytała nazwiska uczniów wytypowanych do darmowych obiadów. - No, to idziemy - powiedziała do nich. - Jak można tak upokarzać dzieci? - oburzyła ...
Bieda też żąda od życia
W 2010 miała ich 33 646, a w pierwszej połowie 2011 - już 24 289. Klient, który nie pracuje albo zarabia bardzo mało (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł), dostaje średnio 368 zł miesięcznie. To zasiłek stały. Opr&oacut; ...
Być kobietą w Polsce
Niedawno powstała w Polsce fundacja Zadbać o Świat, której celem jest wynegocjowanie emerytur dla "domowych kobiet". Większość uważa ten cel za śmieszny, absurdalny, niewykonalny. Arystotelesowi pomysł opłacania czy doceniania pracy niewol ...
Zabawa tylko dla białych
"Dziś wejście tylko na zaproszenie" - słyszą Afrykanie w jednym z warszawskich klubów nocnych. Ale za chwilę bez zaproszeń wchodzą tam Polacy. W sobotnią noc sprawdzamy jeszcze inne kluby. W tym samym czasie takie same prowokacje odbywają ...
Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej
Artykuł podejmuje próbę odniesienia kategorii zmiany w perspektywie teoretycznej pedagogiki emancypacyjnej do dynamiki współczesnego świata. W tym rewolucyjnych zmian społecznych, wymagań stawianych wobec ucznia i pracownika, kształ ...
Żłobkowy atak na rodzinę
23 lutego prezydent podpisał ustawę żłobkową. Umożliwia ona zakładanie małych, zróżnicowanych placówek opiekuńczych, takich jak żłobki i kluby dziecięce, jak również dofinansowanie pracy niań. Dzięki ułatwieniom, które ...
Osoby transseksualne na rynku pracy
Życie zawodowe osób trans jest z definicji utrudnione. Niektóre osoby transseksualne podejmują terapię w momencie osiągnięcia pełnoletniości, jest ich jednak stosunkowo niewiele. Większość osób transseksualnych, kiedy decyduj ...
STALKING fascynacja czy nękanie?
Na początku czerwca minął rok od wprowadzenia nowego przepisu do kodeksu karnego dotyczącego stalkingu. Problem uporczywego nękania jest zagadnieniem coraz częściej występującym na całym świecie. Ofiarą stalkingu może zostać każdy. Jak uchronić s ...
Stereotypowe wizerunki Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim
Tekst dotyczy stereotypowych wyobrażeń Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim. Autorka stwierdza, że podstawowe elementy stereotypowego wizerunku Cyganów-Romów ukształtowały się już w epoce średniowiecza a ich począ ...
Klimat a dyskryminacja kobiet i rezolucja Parlamentu Europejskiego
"W czwartek, 20 kwietnia, Parlament Europejski, przyjął rezolucję, według której globalne ocieplenie nasila dyskryminację ze względu na płeć. Wśród eurodeputowanych, którzy głosowali za jej przyjęciem był także Jan Olbrycht. ...
Eska Rock i obrażanie Ukraińców. Słowa mogą ranić, Panie Profesorze!
Dr Michał Bilewicz polemizuje z prof. Janem Hartmanem."Słowa mogą ranić. I to całkiem dosłownie. Wystarczył rok nadawania przez rwandyjskie radio RTML humorystycznych audycji, w których nawoływano do „wytępienia karaluchów&rdq; ...
EKRANY AGRESJI
Romowie są najbardziej widoczną mniejszością w węgierskich mediach. Jednak tendencyjny sposób ich pokazywania wzmacnia jawne i podświadome antyromskie nastroje w węgierskim społeczeństwie. Artysta Csaba Nemes w swoich p ...
Afrykanin to nie Murzyn. Jak mówić, by nie obrażać
Rozmowa z Dominiką Cieslikowską   "- Prawie co piąty badany odpowiedział, że słowo "Murzyn" obraża. Wielu z nas, choć zdaje sobie z tego sprawę, nadal tego określenia używa - mówi Dominika Cieślikowska. Wojciech Tymowski: Jed ...
Wojna językiem, wojna o język
Nasza poznańska skrajna prawica wzbogaciła ostatnio ojczysty język o nowe wyrażenia, takie jak "gender-hołota", "dewastacja rodziny", "małpoludy" i "lewackie manipulacje". Jak widać, nie każdemu udaje się Norwidowskie "odpowiednie dać rzeczy słow ...
Czym jest edukacja antydyskryminacyjna?
Brak edukacji antydyskryminacyjnej sprzyja posługiwaniu się przez młodzież stereotypowymi przekonaniami oraz występowaniu uprzedzeń – zarówno w szkole, jak i poza nią Mimo że w podstawie programowej znajdziemy zapisy mówiące o ...
Co zrobić, aby szkoła skutecznie przeciwdziałała homofobii w swoim środowisku?
Nikt nie jest gorszy Nauczyciele często zdają sobie sprawę z istnienia problemu homofobii w szkole i widzą potrzebę przeciwdziałania mu. Jednocześnie wielu z nich uważa, że akurat ich szkoły to nie dotyczy Homofobia w polskiej szkole to problem ...
Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować
Rozmowa z prof. zw. dr hab. Elżbietą Tarkowską  "Czyli dziś bieda polega przede wszystkim na wykluczeniu z życia społecznego?- Tak, i to jest prawdziwe nieszczęście. Podobnie jak pozbawienie ludzi dostępu do edukacji, kultury, zamknięcie dr ...