Publikacje prasowe (161)
Wyszukaj tutaj
Najpierw autostrady, potem przedszkola
z Anną Gizą-Poleszczuk rozmawia Agnieszka Jucewicz Rozpadł się już taki świat, w którym rzeczywiście fajnie było zostać z dzieckiem w domu. Kiedyś świat kobiet był bardzo rozległy, więcej ludzi nie pracowało, a jeżeli pracowali, to w ludz ...
Kobiety, mężczyźni, równość?
„W ogródkowym teatrze „Renaissance” na Chmielnej olbrzymim powodzeniem cieszy się fantastyczna sztuka pod tytułem „świat na opak” W sztuce tej kobiety są… dziennikarkami, adwokatkami, inżynierkami, masz ...
Kobiety rzadziej chodzą na wybory
Dominika Blachnicka-Ciacek w lipcu przeprowadziła badania jakościowe dotyczące frekwencji wyborczej wśród kobiet na zlecenie koalicji Masz Głos Masz Wybór. Mieszkanki Warki, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy - w sumie sześć ośmioos ...
Kobiety Romów
Jakie jest miejsce i pozycja kobiet w społeczności romskiej? W badaniach etnosocjologicznych kobiety młodsze udzielają nieco innych odpowiedzi na to pytanie niż przedstawicielki pokolenia starszego. Różnice ujawniają się w postrzeganiu oby ...
Kobiety mniej zarabiają od mężczyzn. Dlaczego tak jest?
z dr Ewą Lisowską rozmawia Aleksandra Sobczak - Z badań wynika, że na okresowych ocenach w firmach kobiety często wypadają lepiej niż mężczyźni. Widać więc, że decyzje pracodawców o podwyżkach i awansach nie są racjonalne, tylko oparte na ...
Jedno ciało, jedna płeć, jedna miłość...
Płeć determinuje całe życie człowieka. To ona dyktuje imię, sposób zachowania, ubierania się, pracę czy wreszcie określony typ seksualności. Czy istnieje możliwość uwolnienia się od dyktatury płci? Sytuacja nie jest prosta, gdyż wspó ...
Feminizacja ubóstwa. Przegląd debat
Materiał przygotowany dla Szwedzkiej Agencji Wspólpracy na Rzecz Międzynarodowego Rozwoju(SIDA) 2001. Feminizacja ubóstwa to termin, którego zaczęto używać w latach 70. w Stanach Zjednoczonych w debatach o matkach samotnie w ...
Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów
We współczesnej pedagogice pojawia się wiele nowych pojęć związanych z nowym ujęciem procesu edukacji dzieci i młodzieży. Wiąże się to między innymi z pytaniami o szkołę przyszłości. O to, czy szkoła ma dawać szansę wszystkim uczniom, wyr& ...
Dyskryminacja ze względu na wiek - regulacje prawne
Artykuł opracowany w ramach programu Zysk z dojrzałości Projekt oraz serwis www.zysk50plus.pl jest inicjatywą skierowaną do pracodawców, specjalistów HR oraz instytucji rynku pracy, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nasz ...
CIAŁO JAKO SYTUACJA. KULTURA I PŁEĆ W KONTEKŚCIE SOCJOLOGII PIERRE’A BOURDIEU
Ciało jako sytuacja. Kultura i płeć w kontekście socjologii Pierre’a Bourdieu przedstawia główne założenia francuskiego socjologia w myśli feministycznej i krytyce gen derowej. W artykule przedstawione są przykłady analizy zjawisk ku ...
Bieda? To nie u nas
Hanna Gill-Piątek pamięta jeszcze taką sytuację: dyrektorka szkoły przy całej klasie wyczytała nazwiska uczniów wytypowanych do darmowych obiadów. - No, to idziemy - powiedziała do nich. - Jak można tak upokarzać dzieci? - oburzyła ...
Bieda też żąda od życia
W 2010 miała ich 33 646, a w pierwszej połowie 2011 - już 24 289. Klient, który nie pracuje albo zarabia bardzo mało (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł), dostaje średnio 368 zł miesięcznie. To zasiłek stały. Opr&oacut; ...
Być kobietą w Polsce
Niedawno powstała w Polsce fundacja Zadbać o Świat, której celem jest wynegocjowanie emerytur dla "domowych kobiet". Większość uważa ten cel za śmieszny, absurdalny, niewykonalny. Arystotelesowi pomysł opłacania czy doceniania pracy niewol ...
Zabawa tylko dla białych
"Dziś wejście tylko na zaproszenie" - słyszą Afrykanie w jednym z warszawskich klubów nocnych. Ale za chwilę bez zaproszeń wchodzą tam Polacy. W sobotnią noc sprawdzamy jeszcze inne kluby. W tym samym czasie takie same prowokacje odbywają ...
Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej
Artykuł podejmuje próbę odniesienia kategorii zmiany w perspektywie teoretycznej pedagogiki emancypacyjnej do dynamiki współczesnego świata. W tym rewolucyjnych zmian społecznych, wymagań stawianych wobec ucznia i pracownika, kształ ...
Żłobkowy atak na rodzinę
23 lutego prezydent podpisał ustawę żłobkową. Umożliwia ona zakładanie małych, zróżnicowanych placówek opiekuńczych, takich jak żłobki i kluby dziecięce, jak również dofinansowanie pracy niań. Dzięki ułatwieniom, które ...
Osoby transseksualne na rynku pracy
Życie zawodowe osób trans jest z definicji utrudnione. Niektóre osoby transseksualne podejmują terapię w momencie osiągnięcia pełnoletniości, jest ich jednak stosunkowo niewiele. Większość osób transseksualnych, kiedy decyduj ...
STALKING fascynacja czy nękanie?
Na początku czerwca minął rok od wprowadzenia nowego przepisu do kodeksu karnego dotyczącego stalkingu. Problem uporczywego nękania jest zagadnieniem coraz częściej występującym na całym świecie. Ofiarą stalkingu może zostać każdy. Jak uchronić s ...
Stereotypowe wizerunki Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim
Tekst dotyczy stereotypowych wyobrażeń Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim. Autorka stwierdza, że podstawowe elementy stereotypowego wizerunku Cyganów-Romów ukształtowały się już w epoce średniowiecza a ich począ ...
Klimat a dyskryminacja kobiet i rezolucja Parlamentu Europejskiego
"W czwartek, 20 kwietnia, Parlament Europejski, przyjął rezolucję, według której globalne ocieplenie nasila dyskryminację ze względu na płeć. Wśród eurodeputowanych, którzy głosowali za jej przyjęciem był także Jan Olbrycht. ...