Publikacje prasowe (161)
Wyszukaj tutaj
Czy można wygrać z przemocą wobec kobiet, nie zmieniając świadomości społecznej?
Przemoc ma płeć. I to nie biologiczną, lecz społeczno-kulturową. Dlatego to o niej jest mowa w "Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", która zobowiązuje państwo do zmieniania świadomości społecznej ...
Męskie i kobiece prace domowe
Mężczyźni poświęcają na prace domowe średnio 2,2 godziny na dobę, ponaddwukrotnie mniej niż kobiety - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (z artykułu)
A Nordic mystery. In the world’s most female-friendly workplaces, executive suites are still male-dominated
"THE Nordic countries have done more than anywhere else to provide women with equal opportunities. Maternity leave is generous. State provision of child care is first-rate. Female university graduates outnumber males by six to four. Half of Finla ...
Dwie mamy i szczęście. Rodziny homoseksualne próbują układać sobie życie mimo trudności
Monika Tutak-Goll rozmawia z prof. Joanną Mizielińską Dla dzieci ich rodzina jest czymś naturalnym i oczywistym. Dopiero od społeczeństwa dostają przekaz, że coś jest nie tak. To społeczeństwo ma z tym problem  
Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego
Artykuł dotyczy „nowego” (zaangażowanego) ojcostwa” jako współcześnie propagowanej wersji modelu roli ojca. Wprowadzeniem jest przedstawienie konstruktu ojca stanowiącego ewoluującą rolę społeczną – zróżnicow ...
Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepelnosprawnych
Integracja traktowana jest jako niezbędny warunek pomyślnego przebiegu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz jako metoda działań rehabilitacyjnych, kiedy niepełnosprawni podejmują równorzędne partnerstwo z otoczeniem w zakresie ...
Zapomniany kapitał „Solidarności” Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku
Ekonomia społeczna przeżywa renesans w Polsce, podobnie zresztą jak w całej Europie, gdzie mówi się wręcz o nowym ruchu ekonomii społecznej. Żeby dobrze zrozumieć specyfikę tego ruchu z przełomu XX i XXI wieku, warto mieć na uwadze, że nie ...
WSPÓLNOTOWY ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB ŚWIATOPOGLĄD
Zasada równego traktowania bez względu na przekonania religijne i stanowiący jej wzmocnienie zakaz dyskryminacji opartej na takim kryterium należy dziś do podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta stanowi l ...
Teologia feministyczna
Artykuł opisujący główne założenia oraz historię powstania teologii feministycznej, nurtu teologicznego, którego początki sięgają XVII wieku, a największy rozwój przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku. "Współczesna ...
SPOŁECZEŃSTWO WOBEC „INNEGO” – STYGMAT I DYSKRYMINACJA A KWESTIA HIV/AIDS
Streszczenie: Artykuł przybliża pojęcia i koncepcje związane z problematyką stygmatu i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS. Zaprezentowano w nim zarys teoretyczny koncepcji stygmatu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem konc ...
Solidarność, wielki zbiorowy obowiązek kobiet
Wykład inaugurujący Kongres Kobiet 20-21 czerwca w Warszawie. Przez całe lata uznawałam wyrazisty podział na rzeczy poważne i niepoważne: w obliczu zniewolenia poważne są dążenia niepodległościowe, niepoważna zaś walka o prawa kobiet. Prześladow ...
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW, Wokół Debat Tischnerowskich Solidarność wskazuje na istnienie drugiego człowieka – człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś (Tischner, 2005, s. 16), w stosunku do którego odczuwamy ...
Samotne matki - menedżerki ubóstwa
Przed ciążą wszystkie pracowały, radziły sobie, miały plany. Teraz na głodowym zasiłku czekają, aż dla dziecka znajdzie się miejsce w państwowym żłobku lub przedszkolu, a dla nich wyrozumiały pracodawca, któremu nie będą przeszkadzały zwol ...
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec kobiet
Statystyki prowadzone w ramach systemu niebieskich kart wskazują, że maleje liczba interwencji w sprawach o przemoc w rodzinie oraz liczba przestępstw stwierdzonych i skazań z art. 207 kodeksu karnego – najczęściej stosowanego w sprawach o ...
Praca domowa kobiet - czy powinna być odpłatna?
Naszej książce celowo nadałyśmy tytuł "Nieodpłatna praca kobiet", a nie np. "Domowa praca kobiet". Używając określenia "nieodpłatna" (unpaid work w dokumentach unijnych), nadajemy temu zjawisku wymiar polityczny, mówimy: to jest praca, za ...
Praca ani dyplom nie chronią przed biedą
Matki wychowujące samotnie niepełnosprawne dziecko, mieszkańcy miejskich enklaw biedy, kobiety, które zarabiają minimalną pensję, rodziny wielodzietne, absolwenci wyższych uczelni - to tylko część grup społecznych, które według rapo ...
Polska bieda poniżona
z prof. dr hab. Elżbietą Tarkowską rozmawia Aleksandra Klich Jak więc pomóc biedzie? - Słuchać biednych, rozmawiać z nimi. Oni najlepiej wiedzą, co im dolega, czego potrzebują. Jeśli włączymy ich do badań nad biedą - tak się to dzieje już ...
Pieśń protestu
Artykuł poświęcony prof. Catherine Johanna Maria Halkes (1920-2011), prekursorce teologii feministycznej. Uznaje ona koncepcję teologii feministycznej jako teologii wyzwolenia i "jej podstawowym postulatem było zaliczenie doświadczeń kobiet do źr ...
Perspektywa cztery w jednym. Manifest na rzecz bardziej sprawiedliwego życia
Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego Na obecnym etapie rozwoju sił wytwórczych, coraz więcej ludzi nie ma dostępu do zatrudnienie lub pozbawiona jest możliwości zarobkowania. Zniechęceni i przygnębieni rosnącym bezrobociem, w dal ...
Oblicza polskiej biedy
Jaka jest polska bieda? Jakim zmianom podlega sytuacja ludzi ubogich w dzisiejszej Polsce? Poniżej przedstawiam charakterystyczne cechy polskiej biedy oraz jej dynamikę: po pierwsze, polską biedę jako biedę wsi; po drugie, ubóstwo jako zja ...