Publikacje prasowe (150)
Wyszukaj tutaj
Gdy dyskryminacja jest ciągła
Do stwierdzenia przez sąd dyskryminacji, w przeciwieństwie do mobbingu, wystarczy uprawdopodobnienie, że doszło do choćby jednego zdarzenia dyskryminującego. Zdarza się jednak, że na dyskryminację składa się suma mniejszych zdarzeń dyskryminujący ...
Litzmannstadt Ghetto. Rocznica likwidacji obozu cygańskiego
12 stycznia z obozu cygańskiego w łódzkim getcie wywieziono do obozu w Chełmnie nad Nerem ostatni transport ludzi. Obóz istniał trzy miesiące, w czasie jego likwidacji zamordowano 4300 Romów i Sinti. Nie ocalał nikt. Romowie ...
Cygan czy Rom? Oto jest pytanie
Festiwal cygański. Ale tworzony przez Romów czy Cyganów? Podczas konferencji cyganologicznej roztrząsano m.in. również dylemat, jak mówić: Rom czy Cygan. Na ćwierćwiecze festiwalu Romane Dywesa zorganizowano kon ...
Kolumbia. Wioska kobiet: Mężczyźni? Są tu apatyczni, wycofani
"Nashira - kobieca ekowioska w centralnej Kolumbii. Trzy akry zieleni. A na nich ekologiczne domy zbudowane rękami 88 kobiet - głów rodziny. Uprawa cytryn, pomarańczy i cuchnących, ale zdrowych owoców drzewa noni. 11 kobiecych koope ...
Islamofobia na naszą miarę
O jakich „przywilejach” mówimy? Muzułmanie z Hamburga, a wkrótce także z Dolnej Saksonii, będą mogli wziąć dzień wolny od pracy nie w Boże Narodzenie, ale np. na zakończenie ramadanu. „Wyborcza” pisze, że wła ...
POZA NAWIASEM HISTORII (KOBIET), CZYLI PO CO NAM DZIŚ KOMUNISTKI
Kim były kobiety zaangażowane w komunizm? Dlaczego stawały się komunistkami? Jak wyglądała ich wizja lepszego świata, także dla kobiet? To ciekawe pytania, choć z pewnością nie jedyne. Interesująca jest na przykład kwestia różnic między ko ...
Pracodawcy nie chcą feministek. 'Wojujące', 'fanatyczne', 'groźne'
Kobieta, która przyznaje się do feminizmu i studiów gender, ma mniejsze szanse na pracę i awans. Dlaczego? - Stereotyp feministek ma się świetnie - mówi "Wyborczej" prof. Mirosław Kofta, szef Katedry Psychologii Osobow ...
Ubijanie konstytucji. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego legalizującego ubój rytualny
Ludzkiemu sumieniu nie mamy prawa nic narzucać. Ale niektórym zachowaniom wynikającym z sumienia państwo musi powiedzieć "nie".(...)Po drugie, konstytucja zapewnia, owszem, nieograniczoną wolność, ale tylko SUMIENIA I RELIGII. Stąd jedni m ...
Holocaust Romów
Jej podpis na diagnozie rasowej oznaczał wyrok śmierci dla Cygana lub człowieka mającego nawet bardzo odległego romskiego przodka. A jednak po wojnie żyła spokojnie i aż do śmierci w 1966 r. kontynuowała badania dotyczące Romów. W Niemczec ...
Czy można wygrać z przemocą wobec kobiet, nie zmieniając świadomości społecznej?
Przemoc ma płeć. I to nie biologiczną, lecz społeczno-kulturową. Dlatego to o niej jest mowa w "Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", która zobowiązuje państwo do zmieniania świadomości społecznej ...
Męskie i kobiece prace domowe
Mężczyźni poświęcają na prace domowe średnio 2,2 godziny na dobę, ponaddwukrotnie mniej niż kobiety - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (z artykułu)
A Nordic mystery. In the world’s most female-friendly workplaces, executive suites are still male-dominated
"THE Nordic countries have done more than anywhere else to provide women with equal opportunities. Maternity leave is generous. State provision of child care is first-rate. Female university graduates outnumber males by six to four. Half of Finla ...
Dwie mamy i szczęście. Rodziny homoseksualne próbują układać sobie życie mimo trudności
Monika Tutak-Goll rozmawia z prof. Joanną Mizielińską Dla dzieci ich rodzina jest czymś naturalnym i oczywistym. Dopiero od społeczeństwa dostają przekaz, że coś jest nie tak. To społeczeństwo ma z tym problem  
Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego
Artykuł dotyczy „nowego” (zaangażowanego) ojcostwa” jako współcześnie propagowanej wersji modelu roli ojca. Wprowadzeniem jest przedstawienie konstruktu ojca stanowiącego ewoluującą rolę społeczną – zróżnicow ...
Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepelnosprawnych
Integracja traktowana jest jako niezbędny warunek pomyślnego przebiegu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz jako metoda działań rehabilitacyjnych, kiedy niepełnosprawni podejmują równorzędne partnerstwo z otoczeniem w zakresie ...
Zapomniany kapitał „Solidarności” Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku
Ekonomia społeczna przeżywa renesans w Polsce, podobnie zresztą jak w całej Europie, gdzie mówi się wręcz o nowym ruchu ekonomii społecznej. Żeby dobrze zrozumieć specyfikę tego ruchu z przełomu XX i XXI wieku, warto mieć na uwadze, że nie ...
WSPÓLNOTOWY ZAKAZ DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB ŚWIATOPOGLĄD
Zasada równego traktowania bez względu na przekonania religijne i stanowiący jej wzmocnienie zakaz dyskryminacji opartej na takim kryterium należy dziś do podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta stanowi l ...
Teologia feministyczna
Artykuł opisujący główne założenia oraz historię powstania teologii feministycznej, nurtu teologicznego, którego początki sięgają XVII wieku, a największy rozwój przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku. "Współczesna ...
SPOŁECZEŃSTWO WOBEC „INNEGO” – STYGMAT I DYSKRYMINACJA A KWESTIA HIV/AIDS
Streszczenie: Artykuł przybliża pojęcia i koncepcje związane z problematyką stygmatu i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS. Zaprezentowano w nim zarys teoretyczny koncepcji stygmatu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem konc ...
Solidarność, wielki zbiorowy obowiązek kobiet
Wykład inaugurujący Kongres Kobiet 20-21 czerwca w Warszawie. Przez całe lata uznawałam wyrazisty podział na rzeczy poważne i niepoważne: w obliczu zniewolenia poważne są dążenia niepodległościowe, niepoważna zaś walka o prawa kobiet. Prześladow ...