Publikacje prasowe (150)
Wyszukaj tutaj
Zmienić myślenie o mechanizmach wykluczenia i reagować
O szkolnej homofobii, działaniach antydyskryminacyjnych i Kodeksach Równego Traktowania opowiada Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, w rozmowie z Martą Konarzewską z mag ...
Jan Mencwel o draństwie w stosunku do najsłabszych
"Tym bardziej mnie dziwi, że - przy braku łaźni publicznych - z pojazdów komunikacji miejskiej można wyrzucić osoby "wywołujące uczucie odrazy otoczenia". To nie żart - to sformułowanie naprawdę znajdziemy w regulaminie przewozów ZT ...
Zasłona dymna dla ksenofobii
Z dyskusji o wydarzeniach z sylwestrowej nocy w Kolonii może wyniknąć coś dobrego. Powszechne oburzenie opinii publicznej na przypadki molestowania seksualnego kobiet powinni wykorzystać ci, którzy od lat bezskutecznie zwracają uwagę na po ...
Romskie dzieci na Pradze. Nauka życia razem.
Marysia Złonkiewicz i Jarmiła Rybicka opowiadają o programie korepetycji dla dzieci z romskich rodzin mieszkających na warszawskiej Pradze, który koordynowały.
Geje i lesbijki w konserwie
"Zamężny gej, żonata lesbijka, zgiń, przepadnij, siło nieczysta? Zaraz. Przecież małżeństwo to przynależność do instytucji, odpowiedzialność, przywiązanie, obowiązek, odciążenie państwa, tradycja, wzorzec. I wiadomo, z czym to się je, a jakiś zwi ...
NOWY PRAWICOWY FEMINIZM
"Wydawałoby się, że to świetnie – prawica w końcu dostrzega problem. Tego rodzaju rozumowanie jest jednak naiwne i krótkowzroczne. Ci sami dziennikarze i politycy, którzy dziś litują się nad kobietami doświadczającymi przemocy ...
Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy
Streszczenie. Celem opracowania było określenie sytuacji kobiet wiejskich w Polsce na tle krajów europejskich. Badano aspiracje zawodowe, edukacyjne i społeczne kobiet oraz możliwości wspierania ich aktywizacji zawodowej na rynku pracy. St ...
Milion polskich dzieci pozbawionych alimentów
"Wiceprezes stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych "Dla Naszych Dzieci" Katarzyna Stadnik podkreśliła, że samotni rodzice, chcąc zabezpieczyć swoim dzieciom utrzymanie, zmuszeni są walczyć nie tylko z byłymi partnerami, ale i "murami fikcji ...
Imigranci w Warszawie. Stolica jest otwarta na obcokrajowców
W Warszawie mieszka 40 tys. imigrantów, głównie z Ukrainy, Wietnamu i Rosji. "Ludzi trzeba akceptować, a nie tylko tolerować" - rozmowy z imigrantami i imigrantkami, którzy prowadzą w Warszawie lokale gastronomiczne. Jak traf ...
Teologia i przemoc
Tekst ks. Krzysztofa Charamsy (ur. 1972), urzędnika sekcji doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary i drugiego sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej ostro krytykujący formę i treść "antygenderowej" działalności ks. Dariusza Oko. Autor zarz ...
Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce
Kiedy? Ilu? Gdzie? – wszystko co należy wiedzieć o uchodźcach i imigrantach. "Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce" - pod takim tytułem w wydaniach papierowych największych dzienników, na stronach wiodąc ...
Sytuacja gejów w PRL
Do dziś nie ma oficjalnych informacji, gdzie mogą znajdować się teczki. Odpowiedzialne instytucje przez ostatnie lata zajmowały w sprawie sprzeczne stanowiska. MSW utrzymywało długo, że „Hiacynt” to wymysł, IPN potwierdził, że akcja m ...
Zrozumieć bezdomność
Przedstawiamy fragmenty grudniowej debaty „Kontaktu” zatytułowanej „Zrozumieć bezdomność”. W debacie udział wzięły: Magdalena Wolnik, dr Katarzyna Górniak oraz Julia Wygnańska. Spotkanie odbyło się w nowej ...
BADANIA PRZEMOCY EKONOMICZNEJ: CO DZIESIĄTY Z NAS OFIARĄ
W przemocy ekonomicznej chodzi nie tyle ściśle o samą ekonomię, co o psychiczne uzależnienie oraz upokorzenie jednej ze stron – ekonomia w tym układzie staje się narzędziem.(...) To dobre przykłady, bo pokazują, że przemoc ekonomiczna to c ...
Ubóstwo bez miary
Z prof. Elżbietą Tarkowską rozmawiają Jan Mencwel i Jan Wiśniewski. "Grupami w szczególny sposób zagrożonymi ubóstwem są dzieci i młodzież. Ten charakterystyczny rys polskiej biedy ilustrują badania prow ...
Droga kobiet do polityki – porównanie międzynarodowe
Streszczenie W artykule przedstawiono drogę, jaką przeszły kobiety w walce o prawa polityczne. W pierwszej kolejności opisuję proces emancypacji kobiet ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, w jakich kobiety w poszczególnych k ...
Jeśli nie Murzyn, to kto?
"Murzyn, czarny czy czarnoskóry, każde z tych słów mnie obraża. Po 27 latach w Polsce czuję się Polakiem". Reportaż Anny Śmigulec-Odorczuk o języku używanym w stosunku do osób czarnoskórych w Polsce.
BARDZO ŚMIESZNE. O MOLESTOWANIU
Kontekst nie sprzyja rzeczowej dyskusji. A rzecz jest poważna – takie zdanie pada w dziennikarskich wypowiedziach na zasadzie rytualnego przypomnienia. Co za nim idzie? Pojawiają się pojedyncze artykuły i audycje.(fragment)
Feminizm w krzywym zwierciadle mediów
Powtarzany jak mantra pogląd, jakoby "zwykłe polskie kobiety" uważały feminizm za zbędny bądź szkodliwy, mija się z prawdą - socjolożka Elżbieta Korolczuk* krytykuje "Wysokie Obcasy Extra"
Szlachetne ciotki i siostry Kolberga, czyli o kobietach w antropologii
Antropologia jest nauką, w której kobiety jako aktywne badaczki pojawiły się stosunkowo wcześnie i nie musiały walczyć o możliwość zajmowania się tą dyscypliną, jak to bywało w przypadku innych dziedzin.(fragment)