Bibliografia
Okładla dla

Zmienić myślenie o mechanizmach wykluczenia i reagować

Nazwa czasopisma Replika - dwumiesięcznik społeczno-kulturalny LGBTQ
Autor/-ka Agnieszka Kozakoszczak
Data publikacji2015
Numer wydania58
Link do artykułu
Obszar Edukacja

O szkolnej homofobii, działaniach antydyskryminacyjnych i Kodeksach Równego Traktowania opowiada Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, w rozmowie z Martą Konarzewską z magazynu "Replika".

"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zobowiązało szkoły do działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły. To krok w dobrym kierunku, ale dyrekcje, nauczycielki i nauczyciele nie są przygotowywani do prowadzenia takich działań. Ani na studiach, ani w ofercie doskonalenia zawodowego nie ma regularnych zajęć z tej tematyki. Są więc zdani na intuicję i pomoc organizacji pozarządowych. Badania Kampanii Przeciw Homofobii, Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej czy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pokazują, że wykluczenie i dyskryminacja w szkole to zjawiska powszechne – i w relacjach rówieśniczych, i pomiędzy kadrą a młodzieżą, a także, o czym rzadziej słyszymy, między samymi nauczycielkami i nauczycielami czy dyrekcją."