Bibliografia

Zmiana w obiektywie pedagogiki emancypacyjnej

Nazwa czasopisma Czasopismo Naukowe KULTURA I HISTORIA
Autor/-ka Monika Pawłowska
Numer wydania20/2011
Link do artykułu
Obszar Edukacja

Artykuł podejmuje próbę odniesienia kategorii zmiany w perspektywie teoretycznej pedagogiki emancypacyjnej do dynamiki współczesnego świata. W tym rewolucyjnych zmian społecznych, wymagań stawianych wobec ucznia i pracownika, kształcenia i wychowania w nurcie emancypacji.
Abstrakt