Bibliografia

Zapomniany kapitał „Solidarności” Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku

Nazwa czasopisma Laboratorium WIĘZI
Autor/-ka dr Marek Rymsza
Data publikacji2008
Numer wydaniaNr 4-5
Link do artykułu
Hasło słownikowe Solidarność społeczna

Ekonomia społeczna przeżywa renesans w Polsce, podobnie zresztą jak w całej Europie, gdzie mówi się wręcz o nowym ruchu ekonomii społecznej. Żeby dobrze zrozumieć specyfikę tego ruchu z przełomu XX i XXI wieku, warto mieć na uwadze, że nie wyrasta on w społecznej czy kulturowej próżni, ale odwołuje się do ugruntowanej w Europie tradycji gospodarowania wspólnotowego. Tradycja ta sięga przełomu XIX i XX wieku, gdy w wielu miejscach na naszym kontynencie, także na ziemiach polskich, oddolnie powstawały liczne inicjatywy gospodarcze o charakterze samopomocowym. Prężnie rozwijał się wówczas ruch spółdzielczy, na rynku ubezpieczeniowym kluczowymi graczami były towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a w sektorze bankowym rosło znaczenie niekomercyjnych związków kredytowych.
fragment