Bibliografia

Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego

Nazwa czasopisma Czasopismo Naukowe KULTURA I HISTORIA
Autor/-ka Dorota Majka-Rostek
Data publikacji2011
Numer wydania20/2011
Link do publikacji
Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Artykuł dotyczy „nowego” (zaangażowanego) ojcostwa” jako współcześnie propagowanej wersji modelu roli ojca. Wprowadzeniem jest przedstawienie konstruktu ojca stanowiącego ewoluującą rolę społeczną – zróżnicowaną kulturowo i zmienną historycznie. Następnie wyjaśnione zostaje zjawisko nowego ojcostwa – jego geneza i specyfika. Nacisk położony jest na wizerunki nowego ojca w mediach – znajduje się tu przegląd treści czasopism kierowanych do rodziców. Podsumowaniem jest wskazanie rozbieżności pomiędzy wzorem a społecznymi zachowaniami.
Abstrakt