Bibliografia
Okładla dla

Obyś romskie dzieci uczył

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza
Autor/-ka Marcin Szot
Data publikacji2014-09-18
Link do artykułu
Obszar Edukacja

Rozmowa z Barbarą Berezowską, nauczycielką wspomagającą romską edukację

Romowie się ucząJuż 80 proc.
W Polsce żyje ok. 20 tys. Romów. Ponad 80 proc. romskich dzieci chodzi do szkoły.
Według urzędów wojewódzkich w roku szkolnym 2012/13 było ich 3259. Według MEN w 2011 r. w gimnazjach uczyło się 511 Romów.
Od 2005 r. ok. 70 studentów pochodzenia romskiego dostaje co roku stypendia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W roku szkolnym 2012/13 zatrudnionych było 91 asystentów edukacji romskiej i 112 nauczycieli wspomagających."
(fragment artykułu)