Bibliografia

Powinniśmy więc mierzyć się z tym palącym problem nie tylko w perspektywie polityki socjalnej na rzecz osób bezdomnych, ale szerokiej polityki społecznej, zapobiegającej procesom wykluczenia oraz przeciwdziałającej im zawczasu, gdy pojawiają się pierwsze symptomy ryzyka. Tak zarysowany cel nie wyklucza oczywiście bardzo konkretnych i pilnych działań na rzecz tych, którzy już znaleźli się w najcięższym położeniu, a jedynie nadaje im szerszy kontekst. Co więcej, owo osadzenie w szerszym kontekście daje większe szanse skuteczności walki z bezdomnością także w węższym sensie. Jeśli mniej osób będzie w nią popadać, łatwiej będzie wspomóc wszystkich zgłaszających się o wsparcie, a istniejące zasoby przeznaczyć na bardziej kompleksowe działania, które nie tylko złagodziłyby trudne warunki ich życia, ale pozwoliłyby także większej liczbie osób ponownie włączyć się do życia społecznego.
(fragment)