Bibliografia

Walka z ubóstwem jest ważniejsza niż reprodukcja narodu

Nazwa czasopisma Krytyka Polityczna
Autor/-ka Zofia Sikorska
Data publikacji23.01.2017
Link do artykułu
Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Wywiad z Agatą Nosal- Ikonowicz

Gdyby wprowadzić kryterium dochodowe, to możliwe, że najbiedniejsi dostaliby więcej. Ale z drugiej strony biedni, jak dzisiaj w pomocy społecznej, czuliby się stygmatyzowani. 500+ to dziś jedyne znaczące świadczenie, które jest w Polsce uniwersalne i zagwarantowane. W ustawie o pomocy społecznej mówi się, że świadczenia są uznaniowe, a więc można dawać je i zabierać osobom, które wywiążą się lub nie z tego czy z tamtego. To prowadzi do absurdalnych, często tragicznych sytuacji i ma aspekt upokarzający – ludzie cały czas pozostają pod kontrolą. Najbiedniejsi są poddawani ciągłej ocenie pracownika socjalnego, który interesuje się nie tylko dochodem rodziny, ale też jej sposobem życia.