Bibliografia
Okładla dla

TYLKO IDIOTA NIE BRONI PATRIARCHATU

Nazwa czasopisma Res Publica
Autor/-ka Stanisław Skarżyński
Data publikacji30.10.2014
Link do raportu
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Patriarchat , Role płci

"Czy obrona patriarchatu jest w interesie mężczyzn? Trudno spierać się z twierdzeniem, że tradycyjny podział ról jest dla mężczyzn zwyczajnie korzystny. Skoro patriarchat daje mężczyźnie władzę nad światem, to obrona patriarchatu musi być w jego interesie – niezależnie od tego, czy mu się to podoba, czy nie."
(fragment)