Bibliografia

Poczucie zagrożenia i niepewności, związane z możliwością nagłej utraty dachu nad głową nie jest już tylko abstrakcją dla wykluczonej grupy ludzi. Im głębszy staje się kryzys klasy średniej, im mniej polityka społeczna zajmuje się problemami radzenia sobie z bezrobociem i pomocy wykluczonym, tym szersza część społeczeństwa nieuchronnie staje na krawędzi, z której spadek oznacza różnorako doświadczaną bezdomność. Na 30 tysięcy bezdomnych osób w Polsce aż 2% to osoby z wyższym wykształceniem (są to dane z 2013 roku, kiedy ostatni raz policzono bezdomnych w kraju)
(fragment)