Bibliografia

TK: Ślub osoby niepełnosprawnej umysłowo tylko za zgodą sądu nie narusza konstytucji

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza
Autor/-ka Ewa Siedlecka
Data publikacji22.11.2016
Link do artykułu
Obszar Prawo
Hasło słownikowe Dyskryminacja

Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że konieczność uzyskania przez osoby chore czy upośledzone umysłowo, ale nie ubezwłasnowolnione, zgody sądu na ślub nie narusza ani konstytucyjnej zasady poszanowania godności, ani prawa do prywatności i życia rodzinnego.(...)

Na rozprawie przed Trybunałem przedstawicielka RPO argumentowała, że to przepis dyskryminujący, naruszający godność, powodujący poczucie poniżenia, upokorzenia i poczucia krzywdy. I naruszający prawo do życia rodzinnego. U jego podstaw leży w jej ocenie motywacja eugeniczna: utrudnienie prokreacji osobom niepełnosprawnym umysłowo. Tymczasem z naukowego punktu widzenia choroba psychiczna czy niepełnosprawność intelektualna nie musi być dziedziczona. Nowoczesne leki pozwalają zaś na kontrolowanie choroby psychicznej tak, że często chory normalnie funkcjonuje społecznie i rodzinnie.
(fragment)