Bibliografia
Okładla dla

Teologia i przemoc

Nazwa czasopisma Tygodnik Powszechny
Autor/-ka Krzysztof Charamsa
Data publikacji04.10.2015
Numer wydania40 (3456)
Publikacja płatna na tygodnikpowszechny.pl
Obszar Religia

Tekst ks. Krzysztofa Charamsy (ur. 1972), urzędnika sekcji doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary i drugiego sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej ostro krytykujący formę i treść "antygenderowej" działalności ks. Dariusza Oko.

Autor zarzuca ks. Oko posługiwanie się językiem nienawiści oraz łamanie podstawowych zasad, którymi powinien kierować się naukowiec (ks. Oko jest profesorem, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie).

"Powtórzmy: obraźliwy język, jakim posługuje się krakowski teolog, dzięki dużej popularności wśród katolickiego audytorium staje się problemem kościelnym i społecznym, bo zdolny jest wytworzyć mentalność przemocy i nienawiści w dużych grupach słuchaczy. Takie owoce teologicznych badań są godne pożałowania i napiętnowania, a w świetle prawa kanonicznego wymagają kroków naprawczych ze strony przełożonych kościelnych. Nieważne, czy wśród krytykowanych chodzi o ateistów, osoby o orientacji homoseksualnej, osoby narodowości i religii żydowskiej, osoby z niesprawnością fizyczną lub psychiczną czy o kobiety. Chodzi o osoby inne od „nas” – nie chore czy złe, po prostu odmienne, jak każdy z nas jest odmienny jeden od drugiego".

Autor specjalizuje się w teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Studiował na Wydziale Teologii w Lugano. Jest absolwentem i wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, prowadzi również zajęcia na Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Pochodzi z Gdyni, jest kapłanem diecezji pelplińskiej.