Bibliografia

Teologia feministyczna

Nazwa czasopisma Czasopismo JEDNOTA
Autor/-ka Włodzimierz Zuzga
Data publikacji1990
Numer wydaniaNr 12
Link do artykułu
Obszar Religia
Przesłanki Płeć

Artykuł opisujący główne założenia oraz historię powstania teologii feministycznej, nurtu teologicznego, którego początki sięgają XVII wieku, a największy rozwój przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku.
"Współczesna teologia feministyczna stara się odejść od typowo „kobiecej” problematyki i koncentruje się na krytyce „męskiego” piętna odciśniętego na chrześcijańskiej teologii, traktując je jako wypaczenie Boskiego planu, spowodowane uwarunkowaniami kulturowymi i językowymi w czasach formułowania doktrynalnych podstaw Kościoła. Wypaczenie to doprowadziło do wyłączenia kobiet ze stanu duchownego oraz do ich ograniczonego dostępu do wyższego wykształcenia teologicznego. Główna teza teologii feministycznej brzmi: klasyczna teologia rozwinęła się z wykluczeniem życiowego doświadczenia całych pokoleń kobiet, co najdotkliwiej odbiło się na antropologii chrześcijańskiej."
(fragment artykułu)