Bibliografia

Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy

Nazwa czasopisma Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
Autor/-ka Krystyna Krzyżanowska
Data publikacji2014
Numer wydaniaNr 1/2014
Link do artykułu
Obszar Praca
Hasło słownikowe Perspektywa płci

Streszczenie. Celem opracowania było określenie sytuacji kobiet wiejskich w Polsce na tle krajów europejskich. Badano aspiracje zawodowe, edukacyjne i społeczne kobiet oraz możliwości wspierania ich aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Stwierdzono, że kobiety wiejskie mają zróżnicowane aspiracje zawodowe, edukacyjne i społeczne. Co czwarta respondentka zamierza rozwijać się zawodowo, prowadząc działalność rolniczą, i co czwarta planuje łączyć pracę w rolnictwie z działalnością pozarolniczą. Aspiracje zawodowe pozostałych kobiet wiążą się z odchodzeniem od działalności rolniczej lub nie są ukierunkowane. W strukturze aktywności ekonomicznej ludności, analizowanej przy użyciu takich wskaźników, jak wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej i stopa bezrobocia, wyraźnie widać przewagę udziału mężczyzn nad udziałem kobiet zarówno w mieście, jak i na wsi. Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższym wskaźnikiem aktywności kobiet z obszarów wiejskich cechuje się Szwecja (68,7%), a najniższym Włochy (45,4%); Polska, ze wskaźnikiem 51,5%, zajmuje 12 miejsce. Badani polscy pracodawcy oczekują specjalnych preferencji podatkowych i ubezpieczeniowych w przypadku zatrudnienia kobiet z terenów wiejskich.