Bibliografia

Stereotypowe wizerunki Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim

Nazwa czasopisma Czasopismo Naukowe KULTURA I HISTORIA
Autor/-ka Marta Zambrzycka
Numer wydania22/2012
Link do artykułu

Tekst dotyczy stereotypowych wyobrażeń Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim. Autorka stwierdza, że podstawowe elementy stereotypowego wizerunku Cyganów-Romów ukształtowały się już w epoce średniowiecza a ich początków można doszukiwać się w XV wiecznych zapiskach kronikarskich. Zanotowana w kronikach ambiwalencja wizerunku Cyganów-Romów znajduje kontynuację we współczesnych stereotypach, przedstawiających Cyganów bądź jako złodziei i oszustów bądź też wpisujących ich w romantyczny kontekst Cygana – wolnego wędrowca, artysty. Autorka powołuje się na prace wybitnych polskich cyganologów, takich jak Lech Mróz, Andrzej Mirga czy Adam Bartosz.
Streszczenie