Bibliografia

STALKING fascynacja czy nękanie?

Nazwa czasopisma Stołeczny Magazyn Policji
Numer wydania12/2012
Link do artykułu
Obszar Prawo
Hasło słownikowe Przemoc

Na początku czerwca minął rok od wprowadzenia nowego przepisu do kodeksu karnego dotyczącego stalkingu. Problem uporczywego nękania jest zagadnieniem coraz częściej występującym na całym świecie. Ofiarą stalkingu może zostać każdy. Jak uchronić się przed sprawcą prześladowania? Jak może pomóc Policja?
Termin stalking wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i pochodzi z żargonu myśliwskiego, oznacza „zakradanie się” „podchodzenie do zwierzyny”, „osaczenie”. W Polsce pojęcie „stalking” pojawiło się w latach 90. XX wieku, gdy zaczął pojawiać się problem dotyczący tego zjawiska. W polskim prawie zapis dot. stalkingu umieszczono po raz pierwszy w ustawie z 25 lutego 2011 r., a wszedł w życie 6 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 72, poz. 381).
Pojęcie stalkingu z punktu widzenia psychologii ukazywane jest jako przemoc, prześladowanie na tle emocjonalnym, które ma na celu dręczenie ofiary, a w konsekwencji doprowadzanie do ograniczenia jej przestrzeni i wolności jednostki. Granica, między dopuszczeniem się tego przestępstwa, a zwykłym zainteresowaniem lub adorowaniem drugiej osoby jest cienka. Wszystko zależy od tego, jak potencjalna ofiara odbiera intencje drugiego człowieka. Stalking to przejaw złej woli. Ma miejsce, gdy osoba nie jest zadowolona z nachalnego i niechcianego zachowania w stosunku do niej. Stalker świadomie i celowo prześladuje swoją ofiarę.
(fragment)