Bibliografia
Okładla dla

SPOŁECZEŃSTWO WOBEC „INNEGO” – STYGMAT I DYSKRYMINACJA A KWESTIA HIV/AIDS

Nazwa czasopisma Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ im. J.A. Komeński
Autor/-ka Tomasz Hauza
Data publikacji2010
Numer wydaniaNr 8
Link do artykułu
Obszar Zdrowie
Przesłanki Stan zdrowia

Streszczenie: Artykuł przybliża pojęcia i koncepcje związane z problematyką stygmatu i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS. Zaprezentowano w nim zarys teoretyczny koncepcji stygmatu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Ervinga Goffmana. Koncepcję Goffmana poszerzono o zarys współczesnych prób konceptualizacji problematyki związanej ze stygmatem społecznym. Wreszcie podjęto problem etiologii i następstw stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS.
Zakażenie wirusem HIV, obok następstw zdrowotnych, niesie obciążenie natury psychologicznej i społecznej, a osoby, których to dotyczy, często są oceniane pejoratywnie i stygmatyzująco, co utrudnia im adaptację do położenia życiowego.