Bibliografia

Solidarność, wielki zbiorowy obowiązek kobiet

Nazwa czasopisma Krytyka Polityczna
Autor/-ka Maria Janion
Data publikacji29.06.2009
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

Wykład inaugurujący Kongres Kobiet 20-21 czerwca w Warszawie.
Przez całe lata uznawałam wyrazisty podział na rzeczy poważne i niepoważne: w obliczu zniewolenia poważne są dążenia niepodległościowe, niepoważna zaś walka o prawa kobiet. Prześladowania polityczne dotyczą działaczy niepodległościowych, natomiast represje i przemoc wobec kobiet mają być ich sprawą prywatną.
Wierzyłam, że najpierw wywalczona zostanie wolność dla całego społeczeństwa, potem wspólnie i spokojnie zajmiemy się polepszeniem kondycji kobiet. Ku mojemu zdumieniu okazało się, że w wolnej Polsce kobieta miała być "istotą rodzinną", która zamiast polityką powinna zajmować się domem. Trochę zatem czasu upłynęło, zanim pojęłam, że demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego.
(fragment wykładu)