Bibliografia

SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA

Nazwa czasopisma Artykuł na stronie internetowej
Autor/-ka Iwona Kochman
Data publikacji2009
Link do raportu
Hasło słownikowe Solidarność społeczna

Katedra im. Erazma z Rotterdamu UW, Wokół Debat Tischnerowskich

Solidarność wskazuje na istnienie drugiego człowieka – człowiek jest zawsze solidarny z kimś i dla kogoś (Tischner, 2005, s. 16), w stosunku do którego odczuwamy jakąś powinność, za którego czujemy się odpowiedzialni, i którego los nie jest nam obcy. Odczuwanie solidarności z drugim człowiekiem czy innymi ludźmi czyni z nas istoty społeczne, wyrywa nas z kręgu prywatności i pozwala przekroczyć własny egoizm. Oczywiście solidarność może dotyczyć wąskiego kręgu bliskich osób, jednak w ogólnie przyjętym odczuciu, prawdziwa solidarność oznacza wyjście poza ciasny krąg własnych, partykularnych interesów i wzniesienie się poza dobro swojej wspólnoty rodowej czy nawet wspólnoty etnicznej. Wtedy solidarność nabiera wymiaru uniwersalnego i może nazywać się solidarnością społeczną.
(fragment)