Bibliografia

Wywiad z Mirandą Vuolasranta, romską działaczką w Finlandii. Miranda Vuolasranta, działaczka romska, była doradczyni Rady Europy ds. Romów, obecnie dyrektor Fintioko Romano Forum, stowarzyszenia fińskich organizacji romskich i wiceszefowa European Roma and Travellers Forum. 

"- Między innymi. Przez całe wieki w Europie różne władze pracowały nad tym, by pozbawić Romów praw, żeby robić z nas wyrzutków, złodziei, rzezimieszków, ludzi unikających uczciwej pracy. Choć z punktu widzenia prawa mniejszości Finlandia poszła znacznie do przodu, to znajomość aktualnej sytuacji Romów, ich historii i tradycji jest u nas wciąż niewielka. W szkołach nie uczy się młodzieży o historii Romów, choć żyjemy w Finlandii od ponad 500 lat!

Romowie, Cyganie czy travellerzy, jak ich się nazywa w zależności od miejsca zamieszkania są paneuropejską mniejszością, która żyje w Europie od tysiąca lat, choć jej poszczególne odłamy różnią się bardzo historycznie i kulturowo od siebie. Różnie są też traktowani w poszczególnych krajach Europy."
(fragment)