Bibliografia

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec kobiet

Nazwa czasopisma Artykuł na stronie internetowej
Autor/-ka Urszula Nowakowska
Data publikacji2009
Link do artykułu
Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

Statystyki prowadzone w ramach systemu niebieskich kart wskazują, że maleje liczba interwencji w sprawach o przemoc w rodzinie oraz liczba przestępstw stwierdzonych i skazań z art. 207 kodeksu karnego – najczęściej stosowanego w sprawach o przemoc w rodzinie. Niestety, dane te nie zasługują na zaufanie w sytuacji, gdy liczba kobiet zgłaszających się do organizacji świadczących pomoc nie maleje, lecz rośnie.
Zamiast łudzić się wątpliwymi wynikami badań powinniśmy raczej poddać krytycznej refleksji istniejący prawny i instytucjonalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warto na przykład zwrócić uwagę, że choć niebieskie karty stosowane są zaledwie w kilkunastu procentach najpoważniejszych spraw, to i tak większość tych spraw jest umarzana już na etapie postępowania przygotowawczego. Policjanci i prokuratorzy, zamiast zbadać, dlaczego ofiara przemocy odmawia współpracy, i upewnić się, czy odmowa nie wynika z zastraszenia, chętnie korzystają z okazji, aby sprawę umorzyć. A przecież wystarczyłoby, żeby aktywniej zbierali dowody, zdejmując z ofiar ciężar odpowiedzialności za zainicjowanie postępowania. Gdyby sprawca wiedział, że sprawie będzie nadany bieg niezależnie od woli poszkodowanej, jej zastraszanie nie miałoby sensu. Próbowałby on raczej przekonać swoją ofiarę, że się zmienił, że już nigdy jej nie skrzywdzi. Poszkodowana kobieta byłaby bezpieczniejsza i bardziej chętna do współpracy.
(fragment)