Bibliografia
Okładla dla

Projektowanie uniwersalne

Nazwa czasopisma Zieleń Miejska
Autor/-ka Katarzyna Pałubska
Numer wydania5/2007
Link do artykułu
Hasło słownikowe Projektowanie uniwersalne

Tereny zieleni miejskiej z założenia powinny być ogólnodostępne i służyć zacieśnianiu więzi społecznych wszystkich mieszkańców. Tymczasem często są miejscem segregacji ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Niepełnosprawny to osoba z długotrwale obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną – w Polsce co dziesiąta osoba. Tymczasem istniejące przepisy prawne odnośnie projektowania z myślą o osobach niepełnosprawnych oparte są na normach technicznych dotyczących tylko obiektów budowlanych z otoczeniem i bezpośrednio niezwiązanych z projektowaniem terenów zieleni. Często więc względy ekonomiczne zwyciężają ze zdrową logiką, a koszty są wartością określającą możliwości realizacyjne. Dlatego od projektanta terenów zieleni wymaga się nie tylko szerokiej wiedzy architektonicznej i znajomości materiału roślinnego, ale także dotyczącej medycyny, socjologii czy psychologii."
(fragment artykułu)