Bibliografia

Praca domowa kobiet - czy powinna być odpłatna?

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy
Autor/-ka Aneta Górnicka-Boratyńska
Data publikacji23.04.2005
Link do artykułu
Obszar Ekonomia
Przesłanki Płeć

Naszej książce celowo nadałyśmy tytuł "Nieodpłatna praca kobiet", a nie np. "Domowa praca kobiet". Używając określenia "nieodpłatna" (unpaid work w dokumentach unijnych), nadajemy temu zjawisku wymiar polityczny, mówimy: to jest praca, za którą kobiety nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Wkład kobiet pracujących w domu do dochodu narodowego brutto jest w ogóle nieuwzględniany. Beata Mikuta w 2000 roku obliczyła, że średni czas przeznaczony na wykonywanie czynności domowych wynosi 5,5 godziny dziennie w miastach i 6,5 na wsi, a potem wyceniła poszczególne czynności według stawek godzinowych zawodów, którym odpowiadają poszczególne czynności domowe. Okazało się, że wartość pracy domowej jest porównywalna z wielkością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dziś jest to 2500 zł), a także że powiększa ona wartość dochodu narodowego brutto o blisko 23 proc.
(fragment wywiadu)