Bibliografia

POZA NAWIASEM HISTORII (KOBIET), CZYLI PO CO NAM DZIŚ KOMUNISTKI

Nazwa czasopisma Codziennik feministyczny
Autor/-ka Agnieszka Mrozik
Data publikacji20.12.2014
Link do artykułu
Obszar Historia
Przesłanki Płeć

Kim były kobiety zaangażowane w komunizm? Dlaczego stawały się komunistkami? Jak wyglądała ich wizja lepszego świata, także dla kobiet? To ciekawe pytania, choć z pewnością nie jedyne. Interesująca jest na przykład kwestia różnic między komunistkami, wynikających z pochodzenia, wykształcenia, ale też z czasów i miejsc, w których przychodziło im działać. Inaczej wyglądała przecież aktywność komunistyczna przed pierwszą wojną światową, inaczej w okresie międzywojennym, a jeszcze inaczej po wojnie, a i tu sytuacja zmieniała się dynamicznie; czym innym było też działanie w kraju (w różnych jego regionach), a czym innym poza granicami – zachodnią i wschodnią. By nie komplikować zanadto obrazu, zastanowię się w tym miejscu nad jedną tylko kobiecą formacją komunistyczną – tą najbardziej „kontrowersyjną”, obrosłą najczarniejszą legendą. Chodzi o działaczki komunistyczne, które tuż po wojnie i później – w okresie stalinowskim – znalazły się w ekipie przejmującej, a następnie sprawującej władzę w Polsce. Interesują mnie kobiety wysoko postawione w strukturach partyjnych, zajmujące wysokie pozycje w instytucjach publicznych, jednostkach kultury, oświaty, nauki, wychowawczynie, instruktorki polityczne, propagandzistki.