Bibliografia

Pomysł z piekła rodem

Nazwa czasopisma Krytyka Polityczna
Autor/-ka Robert Kowalski
Data publikacji30.05.2016
Link do artykułu
Obszar Zdrowie
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Dyskryminacja

Z prof. Jackiem Zarembą, genetykiem, rozmawia Robert Kowalski

O właśnie, eugenika. Co to znaczy? To dążenie do tego, żeby w populacji ogólnej zmniejszać częstość występowania patologicznych genów. Otóż termin „eugenika” jest tu niewłaściwy, bo badania prenatalne mają w gruncie rzeczy charakter antyeugeniczny. A dzieje się tak dlatego, że umożliwiamy posiadanie potomstwa osobom obciążonym genetycznie, a więc przyczyniamy się do przenoszenia patologicznych genów na następne pokolenia. Na przykład operuje się dzieci z ciężkimi wadami serca, które mogą być genetycznie uwarunkowane i dzieci te stają się sprawne i w przyszłości zdolne do wydania potomstwa z istotnie zwiększonym ryzykiem odziedziczenia wad serca. To jest właśnie klasyczne działanie antyeugeniczne.
(fragment)