Bibliografia

Pieśń protestu

Nazwa czasopisma Tygodnik Powszechny
Autor/-ka Elżbieta Adamiak
Data publikacji15.05.2011
Numer wydanianr 20
Link do artykułu
Obszar Religia
Przesłanki Płeć

Artykuł poświęcony prof. Catherine Johanna Maria Halkes (1920-2011), prekursorce teologii feministycznej. Uznaje ona koncepcję teologii feministycznej jako teologii wyzwolenia i "jej podstawowym postulatem było zaliczenie doświadczeń kobiet do źródeł teologii: zwłaszcza doświadczeń cierpienia wynikającego z niezgody na ich tradycyjne, nisko cenione miejsce w społeczeństwie i Kościele."