Bibliografia

Osoby transseksualne na rynku pracy

Nazwa czasopisma Artykuł na stronie internetowej
Autor/-ka Marcin Rzeczkowski
Data publikacji2011
Link do artykułu
Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Życie zawodowe osób trans jest z definicji utrudnione. Niektóre osoby transseksualne podejmują terapię w momencie osiągnięcia pełnoletniości, jest ich jednak stosunkowo niewiele. Większość osób transseksualnych, kiedy decyduje się na korektę płci, ma już za sobą pewne doświadczenie zawodowe, potrzebuje też pieniędzy – a zatem pracy – aby opłacić swoje leczenie...