Bibliografia

NOWY PRAWICOWY FEMINIZM

Nazwa czasopisma Strajk.eu
Autor/-ka Piotr A. Bałtroczyk
Data publikacji15.01.2016
Link do artykułu
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm , Przemoc

"Wydawałoby się, że to świetnie – prawica w końcu dostrzega problem. Tego rodzaju rozumowanie jest jednak naiwne i krótkowzroczne. Ci sami dziennikarze i politycy, którzy dziś litują się nad kobietami doświadczającymi przemocy seksualnej, jeszcze niedawno wzywali do blokowania ratyfikacji europejskiej konwencji antyprzemocowej, posiłkując się szerokim wachlarzem argumentów, które w obliczu obecnych wydarzeń nie przechodzą im przez usta. Począwszy od zagrożenia ideologią gender, na zaburzeniu tradycyjnych ról płciowych i małżeńskich skończywszy."
(fragment)