Bibliografia

"Nic nie czyta się tak dobrze jak antymuzułmańska sensacja"

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza
Autor/-ka Agnieszka Rostkowska
Data publikacji15.11.2014
Link do artykułu
Obszar Religia

Islamofobia jest tam, gdzie ludzie nie mają kontaktu z muzułmanami, a jedyne źródło wiedzy o islamie stanowi telewizja, która usiłuje zarobić na sensacji i kreowaniu sztucznego poczucia zagrożenia - rozmowa z dr. hab. Michałem Bilewiczem, psychologiem społecznym, kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii UW.