Bibliografia

Młode pokolenie zrzuca Polańskiego z piedestału. #MeToo trwa, bo kobiety nadal doświadczają przemocy

Nazwa czasopisma oko.press
Autor/-ka Hanna Szukalska
Data publikacji23.12.2019
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

Dla młodego pokolenia nie mają już znaczenia dokonania artystyczne i profesorskie tytuły – nie chcą kultu osób, które dopuściły się przemocy seksualnej. Roman Polański stał się symbolem całej generacji mężczyzn, którzy korzystali z pozycji władzy w relacjach seksualnych. OKO.press rozmawia z Magdaleną Grabowską z Polskiej Akademii Nauk o walce z przemocą.