Bibliografia

Milcząca obecność. Elżbieta Adamiak zauważona

Nazwa czasopisma Tygodnik Powszechny
Autor/-ka Zuzanna Radzik
Data publikacji14.09.2014
Numer wydania37
Link do artykułu
Obszar Religia
Przesłanki Płeć

Adamiak zauważa w nim m.in., że choć papież Franciszek stoi na stanowisku, iż święcenia kapłańskie zarezerwowane są wyłącznie dla mężczyzn, wyraźnie zarazem podkreśla konieczność przemyślenia na nowo „udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji w Kościele”. Parafrazuje papieską wypowiedź: „Kościół nie może być sobą bez kobiety i jej roli”, mówiąc, że „również teologia nie może być sobą bez kobiet”. Cytuje także Edytę Stein, piszącą, że „żadna kobieta nie jest tylko kobietą”. To przestroga, by kobiet nie zamykać w „kobiecości”, zwykle definiowanej według wyobrażeń mężczyzn.
(fragment)