Bibliografia

Litzmannstadt Ghetto. Rocznica likwidacji obozu cygańskiego

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza - Łódź
Autor/-ka Witold Ziomek
Data publikacji12.01.2015
Link do artykułu
Obszar Historia
Hasło słownikowe Zagłada Romów

12 stycznia z obozu cygańskiego w łódzkim getcie wywieziono do obozu w Chełmnie nad Nerem ostatni transport ludzi. Obóz istniał trzy miesiące, w czasie jego likwidacji zamordowano 4300 Romów i Sinti. Nie ocalał nikt. Romowie byli przez władze III Rzeszy prześladowani na równi z ludnością żydowską. W 1929 roku na terenie Niemiec zaczynają powstawać pierwsze osiedla cygańskie, z czasem przekształcane w zamknięte obozy. W życie wchodzi "prawo o niebezpiecznych przestępstwach", na mocy którego można prewencyjnie aresztować osobę pochodzenia romskiego jako tzw. przestępcę nawykowego. Od 1933 roku Romowie i Sinti mogą też być poddawani przymusowej sterylizacji.
(fragment)