Bibliografia

Kobiety rzadziej chodzą na wybory

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza
Autor/-ka Agnieszka Kublik
Data publikacji30.09.2011
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

Dominika Blachnicka-Ciacek w lipcu przeprowadziła badania jakościowe dotyczące frekwencji wyborczej wśród kobiet na zlecenie koalicji Masz Głos Masz Wybór. Mieszkanki Warki, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy - w sumie sześć ośmioosobowych grup kobiet w różnym wieku, które powiedziały, dlaczego nie głosują. - Przede wszystkim dlatego, że polityka postrzegana jest jako męska gra. Tu odzywa się stereotyp, że kobieta odpowiada za ognisko domowe, a mężczyzna za świat zewnętrzny, za sferę publiczną. Kobiety mówią, że zajmują się konkretnymi sprawami, dziećmi, domem, pracą zawodową, czyli codziennie mają mnóstwo rzeczy do załatwienia i na tym się koncentrują - mówi Blachnicka-Ciacek. I dodaje: - Polityka dla nich to paplanina mężczyzn, bicie piany. To nadal męska przestrzeń, w której kobiety mogą się odnaleźć, jeśli w jakimś stopniu zaakceptują męskie warunki gry. Kobiety nie chcą brać udziału w nieustannej walce i kłótni. Z tym wiąże się i drugi powód, dla którego kobiety rzadziej chodzą na wybory, czyli poczucie, że nie ma kogoś, kto mógłby ich dobrze reprezentować, bo mężczyźni interesów kobiet nie reprezentują.
(fragment)