Bibliografia
Okładla dla

Kobiety mówią dość

Nazwa czasopisma Tygodnik Przegląd
Autor/-ka dr Elżbieta Korolczuk
Data publikacji13.05.2016
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

– Mamy wspólnotę, która tak naprawdę opiera się na kobietach i ich aktywności reprodukcyjnej i której spoiwem jest kobiecość wyniesiona do rangi symbolu – nieprzypadkowo narodowi patronuje Matka Boska. Wizję podporządkowania kobiet najłatwiej wdrożyć w wyjątkowych okolicznościach, wzmacniając poczucie zagrożenia narodu a to ze strony wroga zewnętrznego, np. Unii Europejskiej, a to ze strony wroga działającego od wewnątrz, jak tzw. cywilizacja śmierci czy gender. Ale coraz częściej i głośniej kobiety wyrażają swój sprzeciw wobec odbierania im praw i decydowania za nie. Weźmy przykład aborcji. Już aktualna wersja ustawy jest bardzo restrykcyjna, ale nowa propozycja to horror. Kobiety wyszły tłumnie na ulice i powiedziały dość, bo mają poczucie, że państwo bezpardonowo wdziera się do ich życia, łamie ich podstawowe prawa. Sądzę, że to część większej zmiany w myśleniu o kobietach jako obywatelkach i o prawach reprodukcyjnych jako prawach obywatelskich. W latach 90. wartości demokratycznych nie utożsamiano z prawami kobiet czy prawami mniejszości.
(fragment)