Bibliografia

Kobiety, mężczyźni, równość?

Nazwa czasopisma Czasopismo Naukowe KULTURA I HISTORIA
Autor/-ka Janina M. Zabielska
Data publikacji2011
Numer wydania20/2011
Link do artykułu
Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

„W ogródkowym teatrze „Renaissance” na Chmielnej olbrzymim powodzeniem cieszy się fantastyczna sztuka pod tytułem „świat na opak” W sztuce tej kobiety są… dziennikarkami, adwokatkami, inżynierkami, maszynistkami kolejowymi, a bujna fantazja autora nie zatrzymała się nawet przed uczynieniem z kobiety ministra. Publiczność zaśmiewa się do łez…” (za: Dzięcielska, Kulpińska, 1966:128).
Tak rozpoczynał się artykuł, który można było przeczytać w jednej z warszawskich gazet na początku XX wieku. Po stu latach już nikogo nie śmieszy, ani tym bardziej nie dziwi kobieta pracująca zawodowo. To, że kobiety pracują poza domem w Polsce jest rzeczą oczywistą– prawo do pracy dotyczy w takim samym stopniu obu płci, jednak nie do końca można mówić o równości w tym względzie.
(fragment)