Bibliografia

Klimat a dyskryminacja kobiet i rezolucja Parlamentu Europejskiego

Nazwa czasopisma Gazeta Codzienna
Data publikacji28.04.2012
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

"W czwartek, 20 kwietnia, Parlament Europejski, przyjął rezolucję, według której globalne ocieplenie nasila dyskryminację ze względu na płeć. Wśród eurodeputowanych, którzy głosowali za jej przyjęciem był także Jan Olbrycht. - Tekst rezolucji (pomimo uproszczonego i niezbyt szczęśliwego sformułowania tytułu) zawiera istotne uwagi - przekonuje polityk Platformy Obywatelskiej."
(fragment wywiadu z Janem Olbrychtem)