Bibliografia

Płeć determinuje całe życie człowieka. To ona dyktuje imię, sposób zachowania, ubierania się, pracę czy wreszcie określony typ seksualności. Czy istnieje możliwość uwolnienia się od dyktatury płci? Sytuacja nie jest prosta, gdyż współczesna kultura, pod wpływem społecznie ukształtowanych stereotypów, uznała za patologiczny stan w którym do głosu dochodzi więcej niż jedna tożsamość płciowa. Pielęgnująca różnorodności Teoria Queer wciąż pozostaje w cieniu studiów genderowych i feministycznych.
Abstrakt