Bibliografia

Jan Mencwel o draństwie w stosunku do najsłabszych

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza
Autor/-ka Jan Mencwel
Data publikacji22.01.2016
Link do artykułu
Hasło słownikowe Dyskryminacja

"Tym bardziej mnie dziwi, że - przy braku łaźni publicznych - z pojazdów komunikacji miejskiej można wyrzucić osoby "wywołujące uczucie odrazy otoczenia". To nie żart - to sformułowanie naprawdę znajdziemy w regulaminie przewozów ZTM. Przepis określa, że taką osobę można usunąć nawet pomimo posiadania ważnego biletu. Daje to szerokie pole do oddolnej aktywności pasażerów. We mnie na przykład odrazę wywołują handlarze roszczeniami reprywatyzacyjnymi i skorumpowani politycy. Problem w tym, że obydwie te grupy raczej rzadko jeżdżą komunikacją miejską. Ja przynajmniej nigdy ich tam nie widziałem, nie mogłem więc skorzystać z przysługującego mi (jako otoczeniu) prawa do usunięcia ich."
(fragment)