Bibliografia

Gdy Polki stały się męskie. Gender w PRL

Nazwa czasopisma Newsweek
Autor/-ka Paula Szewczyk
Data publikacji14.02.2016
Link do artykułu
Obszar Historia
Przesłanki Płeć

– Kobiety w męskich zawodach nie miały łatwo. Mężczyźni-robotnicy często je poniżali i wyśmiewali. Niektórzy wprost odmawiali pracy z nimi. Kobiety napotykały też na zachowania, które dzisiaj nazwalibyśmy molestowaniem seksualnym. O pracy kobiet w męskich zawodach mówi profesorka Małgorzata Fidelis.