Bibliografia

Feminizacja ubóstwa. Przegląd debat

Nazwa czasopisma Artykuł na stronie internetowej
Data publikacji2009
Obszar Ekonomia
Przesłanki Płeć

Materiał przygotowany dla Szwedzkiej Agencji Wspólpracy na Rzecz Międzynarodowego Rozwoju
(SIDA) 2001.

Feminizacja ubóstwa to termin, którego zaczęto używać w latach 70. w Stanach Zjednoczonych w debatach o matkach samotnie wychowujących dzieci i opiece społecznej. Ostatnio pojęcie to często pojawia się w kręgach akademickich, a także w debatach o polityce rozwoju. Jednak ciągle nie ma jasności co oznacza termin feminizacja ubóstwa i czy można uzasadnić istnienie takich trendów. Feminizacja ubóstwa była omawiana przede wszystkim w kontekście wzrostu liczby gospodarstw domowych, gdzie głową jest kobieta, a także rosnącego udziału kobiet w niskodochodowych zajęciach w nieformalnym sektorze miejskim. Związane to było przede wszystkim z kryzysem gospodarczym lat 80. a także ze strukturalnym dostosowaniem w krajach afrykańskich leżących na południe od Sahary i w Ameryce Łacińskiej. Tym terminem określano trzy różne sprawy:
· ubóstwo dotyczy większej liczby kobiet niż mężczyzn
· ubóstwo dotyka silniej kobiety niż mężczyzn
· ubóstwo wśród kobiet zwiększa się, co wiąże się z ze wzrostem liczby gospodarstw domowych gdzie głową jest kobieta.
(Wstęp)