Bibliografia

Romowie są najbardziej widoczną mniejszością w węgierskich mediach. Jednak tendencyjny sposób ich pokazywania wzmacnia jawne i podświadome antyromskie nastroje w węgierskim społeczeństwie. Artysta Csaba Nemes w swoich pracach konfrontuje Węgrów z tym problemem.
W węgierskiej prasie Romowie są najbardziej reprezentowaną z mniejszości etnicznych. Niestety, badania przeprowadzone przez Zsuzsę Vidrę i Borbalę Krizę z Central European University wskazują, że mówiąc o problemach reprezentacji mniejszości etnicznej, nie wystarczy odnieść się do skali jej widoczności. Pierwszym problemem jest brak głosu samej mniejszości w mediach głównego nurtu – zamiast jej przedstawicieli wypowiadają się eksperci. Drugim problemem jest język. Vida i Kriza wskazują, że przekazy na temat Romów są subiektywne i oceniające. Poza tym często odnoszą się do niepotwierdzonych informacji. Stosunki węgiersko-romskie w relacjach prasowych wydają się być pełne napięcia. Media stosują mało precyzyjne sformułowania i posługują się paternalistyczną ironią. Te przykłady można zakwalifikować jako kulturowy rasizm.
(fragment)