Bibliografia

Droga kobiet do polityki – porównanie międzynarodowe

Nazwa czasopisma Czasopismo Naukowe KULTURA I HISTORIA
Autor/-ka Dorota Polkowska
Data publikacji13.07.2012
Link do artykuły
Przesłanki Płeć

Streszczenie

W artykule przedstawiono drogę, jaką przeszły kobiety w walce o prawa polityczne. W pierwszej kolejności opisuję proces emancypacji kobiet ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, w jakich kobiety w poszczególnych krajach uzyskiwały prawa wyborcze. Następnie pokazuję, w perspektywie historycznej, w których krajach kobiety zajmowały najważniejsze stanowiska państwowe i jak długo (urząd prezydenta i premiera).

W kolejnej części analizuję obecną sytuację kobiet w polityce w poszczególnych państwach świata korzystając z danych dotyczących udziału kobiet w parlamentach, a także  uwzględniam dane dotyczące zajmowania stanowiska premiera lub prezydenta. W dalszej części omawiam problemy, jakie w walce o równe prawa musiały przezwyciężyć kobiety na ziemiach polskich oraz jak wyglądał, począwszy od pierwszych lat XX wieku, ich udział w polityce.