Bibliografia

Czym jest edukacja antydyskryminacyjna?

Nazwa czasopisma Głos Nauczycielski
Autor/-ka Jan Świerszcz
Numer wydania2/2013
Obszar Edukacja

Brak edukacji antydyskryminacyjnej sprzyja posługiwaniu się przez młodzież stereotypowymi przekonaniami oraz występowaniu uprzedzeń – zarówno w szkole, jak i poza nią
Mimo że w podstawie programowej znajdziemy zapisy mówiące o zakazie dyskryminacji, a tematyka praw człowieka coraz częściej pojawia się w poszczególnych szkołach w Polsce, to sama edukacja antydyskryminacyjne wydaje się całkowicie nieobecna w systemie edukacji.
„Wielka nieobecna” - taki właśnie tytuł nosi raport z badań wykonanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej pokazujący, że informacje o mniejszościach społecznych, stereotypach i uprzedzeniach pojawiają się jedynie w znikomy i niewystarczający sposób w podstawie programowej oraz kursach kształcenia i doskonalenia kadry nauczycielskiej.
Jan Świerszcz
psycholog społeczny i trener antydyskryminacyjny

Opis ze strony Głosu Nauczycielskiego"

zobacz. raport "Wielka nieobecna" w bibliotece