Bibliografia

Czy można wygrać z przemocą wobec kobiet, nie zmieniając świadomości społecznej?

Nazwa czasopisma Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy
Autor/-ka Hanna Samson
Data publikacji20.12.2014
Link do artykułu
Przesłanki Płeć

Przemoc ma płeć. I to nie biologiczną, lecz społeczno-kulturową. Dlatego to o niej jest mowa w "Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", która zobowiązuje państwo do zmieniania świadomości społecznej, bo samo prawo nie wystarczy. Przemoc wyrasta z męskiej dominacji, która jest tak oczywista w naszej kulturze, że często jej nie dostrzegamy. Otwórzmy oczy.
(fragment)